Yumemonogatari #11

posted on 24 Mar 2012 18:17 by nana85 in YumeMonogatari directory Fiction, Cartoon
 
 
 
 
 
 
 
 


edit @ 30 Mar 2012 00:58:49 by HoLyNe

Comment

Comment:

Tweet

สนุกมากกกกกก รู้สึกลูซเริ่มจะทำงานบ้างแล้ว ปกติเห็นมันยืนเฉยๆตลอด 55555

#2 By LUZ (171.98.5.243) on 2012-03-30 08:18

โว้วววว หนูคางามิมีสกิลเดจาวูด้วยเว้ยเฮ้ย ตัวเธอวาดสวยขึ้นมากเลย ถ้าเพิ่มสกรีนโทนไปอีกจะสวยมากๆๆๆๆ ถึงจะไม่ค่อยเข้าเรื่องพาร์ทหลังๆก็เถอะ แต่มีความรู้สึกว่ามันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแหะ

#1 By ZORAKETSU on 2012-03-25 12:41